Algemene voorwaarden

Welkom op de website van WWW.OWNIEZ.COM.

Informatie over het bedrijf:
OWNIEZ BV
Zwettestraat 29-02 A
8912 AV LEEUWARDEN
Nederland
Website en webshop: www.owniez.com
E-mailadres: info@owniez.com
KVK 86136070
NL863874162B01

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van OWNIEZ.COM en in het bijzonder op onze producten en verkopen op deze website. Als je deze website bezoekt of een bestelling/order plaatst, ga je akkoord met deze voorwaarden.

Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Consument (B2C); een natuurlijk persoon die, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, als klant slippers afneemt.
b. Ondernemer (B2B); iedere natuurlijke of rechtspersoon van een bedrijf en of stichting.

Toepassselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op koopovereenkomsten en op overeenkomsten tot het ontwerpen en of produceren van slippers, die worden gesloten tussen een ondernemer en een consument.

Offertes
Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de datum van ontvangst.

Privacy verklaring
In ons privacybeleid vind je informatie over hoe OWNIEZ je gegevens gebruikt. Door deze voorwaarden te aanvaarden, ga je ook akkoord met ons privacybeleid.

Retouren
Gepersonaliseerde artikelen kunnen niet worden geretourneerd, tenzij er sprake is van een fabricagefout of productiefout. Alle terugbetalingen en om-ruilingen moeten binnen 30 dagen na ontvangst worden ingediend.

Wij inspecteren elk artikel op kwaliteit en nauwkeurigheid voordat het bij je wordt afgeleverd. Wij garanderen dat onze gepersonaliseerde slippers vrij zijn van fabricagefouten of defecten van het product. Als je slippers hebt ontvangen met een fabricagefout, kun je een aanvraag doen voor een retourzending in de originele verpakking. Neem eerst contact met ons op voordat je de slippers terugstuurt.

Productinformatie
Wij doen alles wat wij kunnen om de kleuren en beschrijvingen van onze slippers zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven. Houd er echter rekening mee dat de beeld- en kleurkwaliteit op je scherm anders kunnen zijn. Wij kunnen niet garanderen dat jou scherm alle kenmerken van het werkelijke product nauwkeurig weergeeft. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

De afmetingen zijn aangegeven in centimeters. De lengte is vergelijkbaar met een normale schoenmaat. Raadpleeg onze maattabel voor de juiste maat.

Aansprakelijkheid
OWNIEZ is niet aansprakelijk voor enige indirecte of directe schade van jou of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdende met of voortvloeiende uit de overeenkomst of het gebruik van de producten.

Eigen Illustraties
Als je illustraties gebruikt, moet je kunnen aantonen dat je de rechtmatige eigenaar bent. Wij zullen de door jou verstrekte illustraties niet zonder toestemming voor andere doeleinden gebruiken.

Door het bevestigen van een bestelling gaat je ermee akkoord dat jij, de klant, volledige toestemming geeft voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde / handelsmerk beschermde ontwerpen, afbeeldingen of illustraties en volledige verantwoordelijkheid draagt voor eventuele latere juridische stappen die worden ondernomen door partijen die in verband worden gebracht met een inbreuk op het auteursrecht/handelsmerk.

Als je exacte Pantone/RGB kleuren wilt gebruiken voor logo en/of illustratie, laat ons dan de juiste codes weten. OWNIEZ is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen indien wij geen Pantone/RGB/CMYK nummers hebben ontvangen.

Bestellingen
Owniez verkoopt alleen slippers aan consumenten in onze webshop. Dit betekent dat als je van plan bent artikelen aan te schaffen die niet voor persoonlijk gebruik bestemd zijn, maar voor wederverkoop of als bedrijf, je geen bestelling kunt plaatsen. Mocht je als bedrijf slippers commercieel willen laten ontwerpen en produceren neem dan eerst contact met ons op.

Wij begrijpen dat iedereen fouten maakt (ook wij)! Raadpleeg je persoonlijke gegevens voordat je een bestelling verzend. Controleer gepersonaliseerde slippers op maat, spelling en data zorgvuldig. Mail ons op info@owniez.com als je vragen hebt over je bestelling voordat je deze plaatst. Wij zijn niet in staat om je bestelling te annuleren of te wijzigen nadat deze online is geplaatst.

BELANGRIJK: Owniez behoudt zich het recht voor om uw bestellingen (B2C en B2B) te annuleren als de bestelling ongeschikt wordt geacht voor taal en inhoud.

Owniez behoudt zich het recht voor om een bestelling te wijzigen of te annuleren indien prijzen of kortingen niet correct op de website of op de order/factuur zouden verschijnen.

Betalingen
Wij accepteren Visa, Mastercard, Maestro credit- en debitcards, Paypal en iDeal.

Verzending en leveringen
Verzendopties zijn afhankelijk van de meest geschikte vervoerder voor ons en u en het land waar de slippers worden geleverd.

Ondernemer (B2B)

Ondernemer (B2B) illustraties en ontwerpen
illustraties en ontwerpen gemaakt en ingetekend door Owniez mogen niet gebruikt worden voor andere commerciële doeleinden. De ontwerpen en illustraties blijven eigendom van Owniez.

Ondernemer (B2B) ontwerpkosten illustraties en ontwerpen
In de offerte zal worden opgenomen of ontwerpkosten in rekening worden gebracht. Ontwerp en illustratiekosten zullen alsnog in rekening worden gebracht wanneer na het ontwerpproces en de ontvangen orderbevestiging besloten wordt niet over te gaan tot productie. De kosten hiervoor bedragen € 25,- per print.

Ondernemer (B2B) betalingscondities
Tenzij partijen een andere betalingsconditie overeenkomen, zullen de door de klant verschuldigde bedragen worden betaald op basis van 50% bij goedkeuring ontwerpen/plaatsen order en 50% bij afleveren goederen.

Ondernemer (B2B) Aansprakelijkheid
OWNIEZ is niet aansprakelijk voor enige indirecte of directe schade van jou of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdende met of voortvloeiende uit de overeenkomst of het gebruik van de producten.

Ondernemer (B2B) display, haken en toebehoren
Hiervoor is een aparte overeenkomst opgemaakt genaamd ‘Bruikleenoverenkomst Owniez Flip Flops.

Intellectuele eigendom
Alle inhoud, zoals afbeeldingen, tekst en merknamen, etc. van OWNIEZ.COM zijn beschermd door copyright en handelsmerk recht.

Het is niet toegestaan om de inhoud van deze website te gebruiken, over te dragen of te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van OWNIEZ.COM.

Wijzigingen van het privacy beleid
Het privacy beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd in onze diensten of door wijzigingen in de wet. Wij zullen ervoor zorgen dat eventuele wijzigingen in de toekomst geen negatieve gevolgen zullen hebben voor je privacy. Als zich een situatie voordoet die hierop van invloed is, zullen wij je daarvan in kennis stellen.

Toepasselijk recht – bevoegdheid
Op deze overeenkomst tussen jou en OWNIEZ is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het CISG is uitdrukkelijk uitgesloten in onze overeenkomst en transacties.